Background Image
 1 / 14 Next Page
Information
Show Menu
1 / 14 Next Page
Page Background

B.047(B.M) Disember 2014 (050.)

CERTIFIED TO ISO 9001 : 2008

CERT. NO. : MY-AR 5240

Jabatan Penerangan Malaysia

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Laman Web :

www.penerangan.gov.my

Portal : pmr.penerangan.gov.my

E-mel :

webmaster@inform.gov.my

Diterbitkan oleh:

Bahagian Penerbitan Dasar Negara

RM

950

RM

750

RM

350

INDIVIDU BUJANG

BERUMUR 21 KE ATAS

RM2,000

PENDAPATAN

ISI RUMAH

RM3,001 HINGGA

RM4,000

PENDAPATAN

ISI RUMAH

KE BAWAH

KE BAWAH

RM3,000