Cetak
PDF

Fungsi Organisasi

 • Memberi penerangan dan penjelasan berkaitan dasar-dasar, falsafah dan wawasan negara;

 • Mengurus isu dan maklum balas awam sebagai input kepada perancangan Jabatan, Kementerian dan Kerajaan

 • Membina, mengukuh dan memperluaskan  jaringan  komunikasi yang menyeluruh dan berkesan dalam menguruskan maklumat  strategik;

 • Membantu KPKK dalam menyediakan perkhidmatan perundingan perhubungan awam  kepada agensi kerajaan di peringkat pusat, negeri dan daerah;

 • Menyediakan khidmat kepakaran dan penerbitan bahan-bahan maklumat serta komunikasi visual;  dan

 • Memberi  khidmat teras yang berkualiti dalam aspek perancangan dasar, pengurusan kewangan, sumber manusia,  pentadbiran dan teknologi maklumat

 • usahawan1-870x450
 • aset1-870x450
 • wanita-870x450
 • santaiseni-870x450
 • KampungSTI57-870x450
 • memori-870x450
 • belia1-870x450
 • lamankkmm-870x450
 • blogshop-870x450