Fungsi Organisasi

  • Memberi penerangan dan penjelasan berkaitan dasar-dasar, falsafah dan wawasan negara;

  • Mengurus isu dan maklum balas awam sebagai input kepada perancangan Jabatan, Kementerian dan Kerajaan

  • Membina, mengukuh dan memperluaskan jaringan komunikasi yang menyeluruh dan berkesan dalam menguruskan maklumat strategik;

  • Membantu KKMM dalam menyediakan perkhidmatan perundingan perhubungan awam kepada agensi kerajaan di peringkat pusat, negeri dan daerah;

  • Menyediakan khidmat kepakaran dan penerbitan bahan-bahan maklumat serta komunikasi visual; dan

  • Memberi khidmat teras yang berkualiti dalam aspek perancangan dasar, pengurusan kewangan, sumber manusia, pentadbiran dan teknologi maklumat

Cetak Emel