Objektif Organisasi

OBJEKTIF UMUM

Meningkatkan kefahaman, sokongan, keyakinan dan penglibatan masyarakat terhadap dasar dan program Kerajaan ke arah pembinaan negara bangsa yang bermaklumat, progresif, berintegriti, sejahtera serta bersatu-padu.

OBJEKTIF OPERASI

  • Meningkat dan mengukuhkan kefahaman, keyakinan serta sokongan rakyat terhadap kepimpinan negara secara berterusan
  • Memasarkan maklumat mengenai dasar dan wawasan negara agar rakyat memahami, menyokong dan menghayatinya
  • Membentuk pemikiran rakyat agar sejajar dengan gagasan 1Malaysia bagi membina sebuah negara bangsa
  • Mengukuhkan semangat jatidiri, cinta negara dan perpaduan di kalangan rakyat selaras dengan cita-cita Rukun Negara.

Cetak Emel