Visi & Misi

VISI

Masyarakat Terhubung dan Berinformasi.

MISI

Menterjemah dan memasarkan dasar dan agenda negara supaya difahami, disokong, dihayati dan dibudayakan oleh seluruh rakyat melalui program penerangan.

FALSAFAH

Membina Komunikasi, Memasar Informasi dan Membentuk Persepsi.

ADVOCACY

Mempengaruhi pendapat awam dan menyakinkan rakyat terhadap falsafah, dasar dan wawasan kerajaan.

ENGAGEMENT

Membina jaringan komunikasi dan interaksi dengan kumpulan sasar dalam pemasaran maklumat serta penyelesaian masalah persepsi rakyat terhadap kerajaan.

OUTREACH

Program turun padang bagi mendekati kumpulan sasar yang terpinggir di kawasan pedalaman.

INTELIGENCE GATHERING

Risikan dan keupayaan untuk memahami lojik, realiti, kesedaran serta analisis maklum balas awam.

Cetak Emel