• Laman Utama
  • Pengumuman / Berita
  • URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN KALI PERTAMA (TBK1) BAGI SKIM PENERANGAN / PENERBITAN / JURUAUDIO VISUAL

URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN KALI PERTAMA (TBK1) BAGI SKIM PENERANGAN / PENERBITAN / JURUAUDIO VISUAL

Semua pegawai yang berkelayakan dan yang telah genap tempoh 13 tahun perkhidmatan (tarikh lantikan sebelum atau pada 31 Mac 2005) sila kemukakan borang permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing.

Cetak Emel