• Laman Utama
  • Pengumuman / Berita
  • URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN KALI KEDUA (TBK2) BAGI SKIM PENERANGAN / PENERBITAN / JURUAUDIO VISUAL

URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN KALI KEDUA (TBK2) BAGI SKIM PENERANGAN / PENERBITAN / JURUAUDIO VISUAL

Semua pegawai yang berkelayakan dan yang telah genap tempoh 13 tahun perkhidmatan di gred kenaikan pangkat (tarikh kenaikan pangkat sebelum atau pada 31 Mac 2005) sila kemukakan borang permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing.

Cetak Emel