PENGISAHAN KENEGARAAN

Pelaksanaan pertandingan ini adalah bagi menjayakan Kempen Cinta Negara di bawah program Setia Bestari, Jabatan Penerangan Malaysia yang bermula pada tahun 2003.

Pertandingan Pengisahan Kenegaraan mempunyai matlamat yang jitu untuk mempertingkatkan kesedaran dan kefahaman rakyat melalui kebolehan peserta bercerita berdasarkan skrip dengan menggunakan kaedah-kaedah komunikasi bersemuka. Peserta-peserta juga akan dibenarkan menggunakan alat bantuan media seperti komputer, muzik, visual, teknik lampu dan lain-lain untuk menarik minat penonton.

Pertandingan ini juga adalah bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk melahirkan pendapat, pandangan dalam bentuk seni dan budaya masyarakat Malaysia.

Selain daripada itu, pertandingan ini juga berharap untuk meningkatkan perasaan cinta negara dan patriotik rakyat Malaysia ke arah menyokong arahan usaha Kerajaan melalui kreativiti dan inovasi bagi membina negara Malaysia yang bersepadu, aman damai dan maju sepenuhnya dengan acuan sendiri menjelang tahun 2020.

OBJEKTIF

  • Menggalakkan warganegara Malaysia menyampaikan pendangan dan pendapat mengenai dasar- dasar Kerajaan melalui media alternatif seperti kesenian tradisi, puisi moden dan tradisional serta lain-lain bentuk budaya etnik dan pelbagai kaum di Malaysia.

  • Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman rakyat tentang dasar-dasar negara.

  • Menggalakan kemahiran menulis skrip dan menyampaikan mesej kenegaraan dalam bentuk bercerita dengan sokongan alat bantuan media.

Cetak Emel