Semakan dan Slip Keputusan Peperiksaan PSL

Perhatian kepada semua calon Peperiksaan Khas Peningkatan Secara Lantikan (PSL) Tahun 2016, tuan/puan boleh membuat semakan dan mendapatkan Slip Keputusan Peperiksaan masing-masing di Portal MyExam jabatan. Segala pertanyaan dan permasalahan boleh hubungi pihak urus setia Unit Peperiksaan di talian 03-8911 3538/3506/3541.

CetakEmel