KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BIL.2/2016

Perhatian kepada semua calon Peperiksaan Perkhidmatan Bil.2/2016, tuan/puan boleh membuat semakan dan mendapatkan Slip Keputusan Peperiksaan masing-masing di Portal MyExam Portal MyExam jabatan. 

Segala pertanyaan dan permasalahan boleh hubungi pihak urus setia Unit Peperiksaan di talian 03-8911 3538/3506/3541.

CetakEmel