SLIP MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN

Makluman kepada Calon Peperiksaan Perkhidmatan Bil.1/2017, tuan/puan boleh mencetak Slip Menduduki Peperiksaan melalui portal MyExam bermula pada 3 Mei 2017. Calon-calon perlu membawa slip tersebut dan kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan calon tidak dibenarkan untuk menduduki peperiksaan. Segala pertanyaan dan permasalahan boleh menghubungi Urus setia Unit Peperiksaan di talian 03-8911 3538/3541/3506.

 

CetakEmel