• Home
  • PUBLIC
  • Head Office Senior Management

Pengurusan Tertinggi Jabatan

 

Bil 
NAMA
JAWATAN
BAHAGIAN/CAWANGAN
EXT (03)
EMEL
1. YBhg. Dato' Haji Ibrahim bin Abdul Rahman Ketua Pengarah Ketua Pengarah 3441  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. YBhg. Dato' Mohd Sukari bin Ab Hamid Timbalan Ketua Pengarah
Timbalan Ketua Pengarah
(Penerangan Strategik)
3449 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. YBhg. Datuk Haji Almain bin Ajirul Timbalan Ketua Pengarah 
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan)
3446 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Kosong Pengarah Bahagian Media & Komunikasi Korporat 7353 -
5. Wan Saidatul Shafina binti Mohd Amin Timbalan Pengarah
Cawangan Media
Bahagian Media & Komunikasi Korporat
7369 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. Kosong Timbalan Pengarah
Cawangan Komunikasi Korporat
Bahagian Media dan Komunikasi Korporat
7380  -
7. Masnoor bin Ashaari Pengarah
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu
4944  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. Lim Ann Teck Timbalan Pengarah
Cawangan Gerak Saraf
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu
4911 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9. Erwin Khairul bin Ahmad Timbalan Pengarah Cawangan Pengurusan Isu
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu 
4944  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Ariah binti Judah Pengarah Bahagian Penerbitan Dasar Negara 4944   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11. Chua Hin Chiew Timbalan Pengarah
Cawangan Pengurusan Maklumat
Bahagian Penerbitan Dasar Negara
4952 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12. Yosri bin Abu Mahsin Timbalan Pengarah
Cawangan Pengurusan Penerbitan
Bahagian Penerbitan Dasar Negara
4951 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13. Mohd Fatkhul Hatta bin Robiki Pengarah
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan
3585 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. Nik Suzana binti Nik Shaphik Timbalan Pengarah
Cawangan Perancangan Strategik
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan
3598 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15. Naim Fahmi bin Ahmad Tajuddin Timbalan Pengarah Cawangan Penyelidikan & Naziran
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan 
3599 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16. Kosong Timbalan Pengarah  Cawangan Peningkatan Kualiti & Inovasi
Bahagian Penyelidikan Strategik & Penyelidikan 
3580   -
17. Haji Hashim bin Haji Bedu Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat 7313  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18. Nadzerah Binti Abdullah @ Ribah Binti Masampun Timbalan Pengarah Cawangan Kempen
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
7301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19. Mazlina Binti Abdul Kadir Timbalan Pengarah Cawangan Perhubungan & Pembangunan Masyarakat
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
7311 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20. Anuar Mushaddad bin Hussain Timbalan Pengarah Cawangan Pentarama
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
7308 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21. Norkhanizan binti Manaf Pengarah Cawangan Perhubungan Antarabangsa 4959 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22. Siti Fatimah binti Kamarul Zaman Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan 3455 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23. Mohd Roffee bin Mohamad Pengarah Bahagian Komunikasi Visual & Senireka 7466 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24. Nasimah binti Badarudin Timbalan Pengarah Pusat Sumber & Fotografi
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
7411 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25. Kosong Timbalan Pengarah Senireka
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
7383 -
26. Haji Ramshah Bin Idris Timbalan Pengarah Komunikasi Visual
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
7495 -
27. Dorin Jemlai Anak Peter Niyel Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 3503 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28. Ihsan bin Hassan Basri Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat 3550 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29. Muhammad Najmi bin Mustapha Ketua Unit Integriti 7807 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tarikh Kemaskini : 24 Ogos 2017

Print Email