• Home
  • GOVERNMENT
  • Head Office Senior Management

Pengurusan Tertinggi Jabatan

 

Bil 
NAMA
JAWATAN
BAHAGIAN/CAWANGAN
EXT (03)
EMEL
1. YBhg. Dato' Haji Ibrahim bin Abdul Rahman Ketua Pengarah Ketua Pengarah 89113441  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2. YBhg. Dato' Mohd Sukari bin Ab Hamid Timbalan Ketua Pengarah
Timbalan Ketua Pengarah
(Penerangan Strategik)
89113449 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. YBhg. Datuk Haji Almain bin Ajirul Timbalan Ketua Pengarah 
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan)
89113446 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4. Pauzan Binti Ab. Majid Pengarah Bahagian Media & Komunikasi Korporat 89117353 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. Wan Saidatul Shafina binti Mohd Amin Timbalan Pengarah
Cawangan Media
Bahagian Media & Komunikasi Korporat
89117369 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6. Kosong Timbalan Pengarah
Cawangan Komunikasi Korporat
Bahagian Media dan Komunikasi Korporat
89117380  -
7. Masnoor bin Ashaari Pengarah
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu
89114944  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. Kosong Timbalan Pengarah
Cawangan Gerak Saraf
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu
89114911  -
9. Erwin Khairul bin Ahmad Timbalan Pengarah Cawangan Pengurusan Isu
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu 
89114944  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10. Ariah binti Judah Pengarah Bahagian Penerbitan Dasar Negara 89114944   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11. Ku Noor Azian binti Ku Azizan Timbalan Pengarah
Cawangan Pengurusan Maklumat
Bahagian Penerbitan Dasar Negara
89114952 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12. Yosri bin Abu Mahsin Timbalan Pengarah
Cawangan Pengurusan Penerbitan
Bahagian Penerbitan Dasar Negara
89114951 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13. Mohd Fatkhul Hatta bin Robiki Pengarah
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan
89113585 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14. Nik Suzana binti Nik Shaphik Timbalan Pengarah
Cawangan Perancangan Strategik
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan
89113598 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15. Naim Fahmi bin Ahmad Tajuddin Timbalan Pengarah Cawangan Penyelidikan & Naziran
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan 
89113599 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16. Kosong Timbalan Pengarah  Cawangan Peningkatan Kualiti & Inovasi
Bahagian Penyelidikan Strategik & Penyelidikan 
89113580   -
17. Haji Hashim bin Haji Bedu Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat 89117313  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18. Balakrishnan a/l Kandasamy Timbalan Pengarah Cawangan Kempen
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
89117301 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19. Mazlina Binti Abdul Kadir Timbalan Pengarah Cawangan Perhubungan & Pembangunan Masyarakat
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
89117311 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20. Anuar Mushaddad bin Hussain Timbalan Pengarah Cawangan Pentarama
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
89117308 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21. Norkhanizan binti Manaf Pengarah Cawangan Perhubungan Antarabangsa 89114959 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22. Siti Fatimah binti Kamarul Zaman Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan 89113455 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23. Mohd Roffee bin Mohamad Pengarah Bahagian Komunikasi Visual & Senireka 89117466 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24. Nasimah binti Badarudin Timbalan Pengarah Pusat Sumber & Fotografi
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
89117411 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25. Kosong Timbalan Pengarah Senireka
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
89117383 -
26. Wan Mastura binti Dato Wan Mahmood Timbalan Pengarah Komunikasi Visual
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
89117495 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27. Dorin Jemlai Anak Peter Niyel Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 89113503 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28. Ihsan bin Hassan Basri Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat 89113550 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29. Muhammad Najmi bin Mustapha Ketua Unit Integriti 89117807 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tarikh Kemaskini : 24 Ogos 2017

Print Email