Pengurusan Tertinggi Jabatan

 

NAMA
JAWATAN
BAHAGIAN/CAWANGAN
TELEFON
(03)
EMEL (@inform.gov.my)
1. YBhg. Dato' Haji Ibrahim bin Abdul Rahman Ketua Pengarah Ketua Pengarah 89113441  ibrahim
2. YBhg. Dato' Mohd Sukari bin Ab Hamid Timbalan Ketua Pengarah
Timbalan Ketua Pengarah
(Penerangan Strategik)
89113449 sukari
3. YBhg. Datuk Haji Almain bin Ajirul Timbalan Ketua Pengarah 
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan)
89113446 almain
4. Pauzan Binti Ab. Majid Pengarah Bahagian Media & Komunikasi Korporat 89117353 pauzan
5. Wan Saidatul Shafina binti Mohd Amin Timbalan Pengarah
Cawangan Media
Bahagian Media & Komunikasi Korporat
89117369 shafina
6. Kosong Timbalan Pengarah
Cawangan Komunikasi Korporat
Bahagian Media dan Komunikasi Korporat
89117380
7. Masnoor bin Ashaari Pengarah
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu
89114909 masnoor
8. Kosong Timbalan Pengarah
Cawangan Gerak Saraf
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu
89114911  
9. Erwin Khairul bin Ahmad Timbalan Pengarah Cawangan Pengurusan Isu
Bahagian Gerak Saraf & Pengurusan Isu 
89114944  erwin
10. Ariah binti Judah Pengarah Bahagian Penerbitan Dasar Negara 89114955  ariah.judah
11. Ku Noor Azian binti Ku Azizan Timbalan Pengarah
Cawangan Pengurusan Maklumat
Bahagian Penerbitan Dasar Negara
89114952 kuazian
12. Yosri bin Abu Mahsin Timbalan Pengarah
Cawangan Pengurusan Penerbitan
Bahagian Penerbitan Dasar Negara
89114951 yosri
13. Mohd Fatkhul Hatta bin Robiki Pengarah
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan
89113585 hatta 
14. Nik Suzana binti Nik Shaphik Timbalan Pengarah
Cawangan Perancangan Strategik
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan
89113598 nsuzana
15. Naim Fahmi bin Ahmad Tajuddin Timbalan Pengarah Cawangan Penyelidikan & Naziran
Bahagian Perancangan Strategik & Penyelidikan 
89113599 naim
16. Kosong Timbalan Pengarah  Cawangan Peningkatan Kualiti & Inovasi
Bahagian Penyelidikan Strategik & Penyelidikan 
89113580 
17. Haji Hashim bin Haji Bedu Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat 89117313  hashim
18. Balakrishnan a/l Kandasamy Timbalan Pengarah Cawangan Kempen
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
89117301 balakrishnan
19. Mazlina Binti Abdul Kadir Timbalan Pengarah Cawangan Perhubungan & Pembangunan Masyarakat
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
89117311 mazlina
20. Anuar Mushaddad bin Hussain Timbalan Pengarah Cawangan Pentarama
Bahagian Perkhidmatan Komunikasi & Pembangunan Masyarakat
89117308 anuarm
21. Norkhanizan binti Manaf Pengarah Cawangan Perhubungan Antarabangsa 89114959 khanizan
22. Siti Fatimah binti Kamarul Zaman Pengarah Bahagian Khidmat Pengurusan & Kewangan 89113455 sfatimahkz
23. Mohd Roffee bin Mohamad Pengarah Bahagian Komunikasi Visual & Senireka 89117466 roffee
24. Nasimah binti Badarudin Timbalan Pengarah Pusat Sumber & Fotografi
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
89117411 nasimah
25. Kosong Timbalan Pengarah Senireka
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
89117383
26. Wan Mastura binti Dato Wan Mahmood Timbalan Pengarah Komunikasi Visual
Bahagian Komunikasi Visual & Senireka
89117495 wanmas
27. Dorin Jemlai Anak Peter Niyel Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 89113503 dorin
28. Ihsan bin Hassan Basri Pengarah Bahagian Teknologi Maklumat 89113550 ihsan
29. Muhammad Najmi bin Mustapha Ketua Unit Integriti 89117807 najmi
Tarikh Kemaskini : 22 September 2016

CetakEmel