Dasar Keselamatan

 

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada tahap keselamatan yang ketat yang penting untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

 

Keselamatan Pengumpulan Maklumat Atau Data

Semua Pengumpulan Maklumat Atau Data elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.