Komuniti 1Malaysia - Definisi Komuniti Malaysia

Indek Artikel
Komuniti 1Malaysia
Definisi Komuniti Malaysia
Visi, Misi, Slogan & Objektif
Dasar Penubuhan
Struktur Organisasi Dan Bidang Tugas
Penubuhan & Pembubaran
Program Utama
Perlaksanaan 5 Bidang Utama
Semua Muka Surat

DEFINISI KOMUNITI 1MALAYSIA

Sebuah badan sukarela pelbagai kaum yang ditubuhkan oleh Jabatan Penerangan bagi memupuk nilai-nilai perpaduan untuk merealisasikan aspirasi negara.

 


K1m

 

KONSEP LOGO

 

 • Logo ini menggambarkan komuniti yang berpengetahuan, bermaklumat dan bersatupadu.
 • Perkataan ‘Komuniti’ ditulis dalam huruf ‘Lucida Calligraphy’ bermaksud kumpulan orang yang tinggal di sesuatu tempat atau masyarakat. Manakala 1Malaysia membawa maksud Gagasan 1Malaysia yang diilhamkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang menjurus kepada perpaduan antara kaum di Malaysia.
 • Garisan biru yang melengkung membawa maksud kemajuan, kecekalan, perpaduan dan kerjasama antara kaum dalam menjaga keharmonian negara.

 

 

 

KETERANGAN WARNA

 

Logo Komuniti 1Malaysia ini menggunakan empat warna iaitu Biru, Kuning, Merah dan Hitam.

 

 

BIRU

-

Kerjasama antara komuniti dan perpaduan

 

 

 

 

 

KUNING

-

Keikhlasan dan kedaulatan bangsa.

 

 

 

 

 

MERAH

-

Berani menghadapi   cabaran.

 

 

 

 

 

HITAM

-

Ketabahan dan berjiwa kental

 

LOGO IKON DAN LIMA BIDANG UTAMA

 

IKON                              BIDANG UTAMA
rakan padu

RAKAN PADU

      KETAHANAN DAN PERPADUAN NASIONAL

rakan usahawan

RAKAN USAHAWAN

     PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI

rakan it

RAKAN IT

     PERKONGSIAN MAKLUMAT

rakan budaya

RAKAN BUDAYA

     KEBUDAYAAN DAN KESENIAN

rakan harmoni

RAKAN HARMONI

     INTERAKSI SOSIAL

  • KKMM
 • JPM
 • rtm1
 • skmm1
 • jasa1
 • bernama1
 • filem
 • finas1
 • ipptar1