Page 14 - Bajet 2018 Mengutamakan Kesejahteraan Rakyat Menuju Aspirasi TN50
P. 14
BAJET 2018: MENGUTAMAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MENUJU ASPIRASI TN50

 Dana Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)
ditambah RM200 juta memanfaatkan
hampir 400,000 peminjam.

 Skim Pembiayaan Ekonomi Desa
(SPED) melalui Bank Rakyat dan Bank
SME bagi usahawan bumiputera desa
diperuntukkan sebanyak RM80 juta.

• JANA PENDAPATAN RAKYAT
 Memperluas Program eRezeki,

eUsahawan dan eLadang di bawah
MDEC sebanyak RM100 juta.
 Pinjaman mudah diperuntukkan RM120
juta bagi Food Truck 1Malaysia (FT1M)
dan Mobile Food Kiosk 1Malaysia
melalui Bank Rakyat dan Bank Simpanan
Nasional dengan subsidi kadar faedah 4
peratus.
 Program 1Azam sebanyak RM60 juta
termasuk RM10 juta untuk Sabah dan
RM10 juta untuk Sarawak.

14  JABATAN PENERANGAN MALAYSIA
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19