Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2015

SENARAI PERKHIDMATANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISJUMLAH
Nota Kepada Pengarang & Siaran Media (ePress) 507  297  1  11  21 98 147  129  203   132 166  115 1827
Sistem Intisari Akhbar Harian (eAkhbar) 375  214  0 387  381  191  103  148  101  274 531   16 2721
Maklumbalas 59  21  38 18  20 17 16  27  21  20 25  20 302
JUMLAH 941  532  39 416 422 306  266  304  325 426 722  151 4850

 

Tarikh Kemaskini : 8 Januari 2016

 

Print Email