Peruntukan pembangunan keseluruhan yang telah diluluskan untuk tahun 2019 bagi Negeri Kelantan adalah sebanyak RM1.37 bilion

Lima projek utama yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan Negeri Kelantan

Print Email