Inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia

Elaun Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Institut Pendidikan Guru (IPG)

elaun pismp min

  • Elaun Pelajar Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan: elaun sara diri sebulan (RM430) dan belanja tambang pergi balik sekali setahun (RM500).

Print Email