Inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna

Kawalan Harga Barangan Keperluan Harian

KPDNHEP mengawal harga beberapa barangan Keperluan pengguna melalui kawal selia barang kawalan di bawah akta dan peraturan berikut :-

  • Akta Kawalan Bekalan 1961
  • Peraturan-peraturan Kawalan Bekalan 1974
  • Peraturan-peraturan Kawalan Bekalan (Ayam) 1996
  • Peraturan-peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011
  • Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011

Kementerian ini juga melaksanakan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan untuk membolehkan pengguna mendapatkan barangan keperluan yang mencukupi dan pada harga berpatutan semasa tempoh perayaan-perayaan utama.

Print Email