Inisiatif Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

Dasar Perumahan Negara (DRN)

Dasar Perumahan Negara atau lebih dikenali sebagai DRN merupakan dasar utama yang dirujuk sebagai memandu arah serta memacu sektor perumahan negara secara keseluruhan dengan menekankan perancangan, pembangunan dan pengurusan perumahan yang sistematik dan cekap bagi menjana habitat yang mampan, berdaya huni, berkualiti dan inklusif serta mampu dimiliki oleh rakyat. Tageline DRN : Perumahan Untuk Semua

Print Email