Maklumat Exco Kerajaan Negeri Selangor

BIL     
NAMA    
JAWATAN
1. YAB TUAN AMIRUDIN BIN SHARI

MENTERI BESAR
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEWANGAN, PEMBANGUNAN TANAH DAN PENGURUSAN SUMBER ALAM, PEMBANGUNAN GENERASI MUDA & SUKAN SERTA KOMUNIKASI STRATEGIK

2. YB DATO’ TENG CHANG KIM

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELABURAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

3. YB TUAN GANABATIRAU A/L VERAMAN

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBERDAYAAN DAN PEMBANGUNAN SOSIO EKONOMI DAN KERAJAAN PRIHATIN

4. YB TUAN IR IZHAM BIN HASHIM

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM, PEMODENAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

5. YB DATUK ABDUL RASHID BIN ASARI

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KEBUDAYAAN DAN PELANCONGAN, PERADABAN MELAYU DAN WARISAN 

6. YB TUAN NG SZE HAN

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KERAJAAN TEMPATAN, PENGANGKUTAN AWAM DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU

7. YB PUAN HANIZA BINTI TALHA

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PERUMAHAN DAN KEHIDUPAN BANDAR

8. YB DR. SITI MARIAH BINTI MAHMUD

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN, KEBAJIKAN, PEMBERDAYAAN WANITA DAN KELUARGA

9. YB TUAN HEE LOY SIAN

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP ALAM SEKITAR, TEKNOLOGI HIJAU DAN HAL EHWAL PENGGUNA, SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI

10. YB PUAN RODZIAH BINTI ISMAIL

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN USAHAWAN SERTA PEMBANGUNAN LUAR BANDAR, DESA DAN KAMPUNG TRADISI

11. KOSONG

PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP EHWAL AGAMA ISLAM, PENDIDIKAN, PEMBANGUNAN MODAL INSAN

 

Tarikh Kemaskini : 15 Oktober 2018

 

Print