Inisiatif Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia

National Fiberisation and Connectivity Plan (NFCP)

national fiber min

  • Kerajaan menyediakan peruntukan RM1 bilion bagi pelaksanaan NFCP.
  • 1,100 kediaman di tiga kawasan di Jasin iaitu Taman Merbau, Taman Maju dan Felda Kemendor telah menikmati kejayaan projek NFCP.
  • Projek rintis Pelan Gantian Optik dan Kesalinghubungan Negara membuka lembaran kepada masyarakat luar bandar.

Print Email