Inisiatif Kementerian Komunikasi & Multimedia Malaysia

Terragraph

terragraph min

  • Memperkenalkan alternative baru melalui Projek Terragrapgh untuk mengatasi kesesakan jalur lebar di bandar-bandar.
  • Port jalur lebar dipasang pada kemudahan-kemudahan sedia ada seperti tiang lampu, tiang lampu isyarat di sesuatu kawasan.
  • Georgetown Pulau Pinang merupakan lokasi pertama di Malaysia bagi pengujian Terragraph bermula bulan Mac 2019.

Print Email