INFOGRAFIK

 • Budget10
 • budget2020_1
 • budget2020_2
 • budget2020_3
 • budget2020_4
 • budget2020_5
 • SaluranBaru

  LATEST ON FACEBOOK

  KEMAKMURANBERSAMAKBPm

  Bahagian Media dan Komunikasi Korporat

  Carta Organisasi

   

  mkk baru

   

   

  Objektif

  • Mewujudkan perhubungan media yang akrab antara pihak kerajaan dengan media tempatan dan antarabangsa.

  • Menyediakan khidmat pengurusan media yang profesional kepada pihak media tempatan dan media antarabangsa.

  • Menyediakan khidmat pengurusan komunikasi korporat di peringkat Jabatan.

  • Meningkatan keberkesanan kempen melalui penyediaan khidmat nasihat dan perundingan komunikasi korporat kepada pihak kerajaan dan agensi-agensi di bawahnya.

  Fungsi

  • Merancang dan melaksanakan aktiviti komunikasi korporat yang strategik untuk Jabatan Penerangan Malaysia.

  • Memberi khidmat nasihat dan perundingan komunikasi korporat untuk agensi-agensi kerajaan.

  • Melaksanakan aktiviti pengukuhan media bagi menjalankan hubungan baik dengan media tempatan dan media antarabangsa.

  • Melaksanakan aktiviti pengukuhan media bagi menjalankan hubungan baik dengan media tempatan dan media antarabangsa.

  • Mengeluarkan Kad Perakuan Media rasmi kepada petugas media tempatan dan antarabangsa.

  • Membantu pegawai - pegawai perhubungan awam di pelbagai agensi kerajaan untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam bidang perhubungan media.

  • Mengeluarkan Kad Perakuan Media rasmi kepada petugas media tempatan dan antarabangsa.

  • Memastikan pemegang Kad Perakuan Media rasmi mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia semasa membuat liputan media.

  • Mengurus liputan foto bagi acara-acara rasmi kerajaan.

  • Menyedia dan mengeluarkan Nota Kepada Pengarang, Kenyataan Media dan Siaran Media bagi acara rasmi Kerajaan kepada media tempatan dan antarabangsa (secara on-line).

  Strategi

  • Dilaksanakan secara kerjasama strategik di antara agensi kerajaan dan sektor swasta, NGO dan media massa bagi menghasilkan impak yang tinggi dengan peruntukan yang optimum.

  • Peningkatan kompetensi perhubungan awam diperluaskan melalui strategi Training of Trainers (TOT).

  Piagam Pelanggan

  Kami berjanji menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti sebagai sumbangan untuk membina bangsa Malaysia yang bermaklumat,proaktif dan berdaya saing dengan

  1. Mengeluarkan Nota Kepada Pengarang (NE) dalam masa  tiga (3) hari sebelum acara berlangsung;

  2. Mengeluarkan Siaran Media dalam masa dua (2) jam selepas menerima maklumat;

  3. Mengeluarkan Kad Perakuan Media dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;

  4. Memberi khidmat Perhubungan Awam yang profesional dan berkesan dalam masa yang ditetapkan;

  5. Memastikan bahan publisiti dan promosi aktiviti Jabatan diedarkan kepada media tiga (3) hari sebelum aktiviti berlangsung;

  6. Memastikan program dan aktiviti Jabatan mendapat publisiti dan promosi melalui media rasmi kerajaan;

  7. Menyelaras pengeluaran Pas Khas Media tiga (3) hari sebelum acara rasmi kerajaan berlangsung;

  8. Memberi maklum balas kepada aduan pelanggan dengan cepat, tepat dan berbudi bahasa dalam tempoh masa berikut:

   1. Surat Akuan dalam tempoh satu (1) hari bekerja;
   2. Maklum balas awal dalam tempoh tiga (3) hari; dan
   3. Laporan status aduan awam dalam masa satu (1) bulan (jika berkaitan).

   

  Print Email

  LATEST ON TWITTER

  CALENDAR

  No events