• Home
  • SPEECH TRANSCRIPTS
  • Transkrip Teks Ucapan YB Dato’ Sri Ahmad Shabery Cheek Menteri Komunikasi Dan Multimedia Sempena Majlis Perasmian Hari Penerangan Kebangsaan Dan Inovasi 2013 Jabatan Penerangan Malaysia