Transaksi Perkhidmatan Online 2017

SENARAI PERKHIDMATANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISJUMLAH
Nota Kepada Pengarang & Siaran Media (ePress) 210 254 423 102   145 83  89  117   108  102 127  83  1843
Sistem Intisari Akhbar Harian (eAkhbar) 327 127 185 258  266   165 269  206  126   212 195  140  2476
Maklumbalas 0 1 9  2 1  4  6 0 24
JUMLAH 537 382 617 362  412  248  358 327  240  314 322 224  4343
 
 Tarikh Kemaskini : 25 Oktober 2017

 

Cetak Emel