Transaksi Perkhidmatan Online 2016

SENARAI PERKHIDMATANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISJUMLAH
Nota Kepada Pengarang & Siaran Media (ePress) 67 314  569  554  576  362  268  413  354  424 498  198 4597
Sistem Intisari Akhbar Harian (eAkhbar) 669 545  802  678  645  633  349  603  673  520  558  469  7144
Maklumbalas 6 10  12  76
JUMLAH 742 868  1379  1242  1233  1003  621  1020  1030  947  1060  672  11817
 
 Tarikh Kemaskini : 10 Januari 2017

 

Cetak Emel