Transaksi Perkhidmatan Dalam Talian Bagi Tahun 2014

SENARAI PERKHIDMATANJANFEBMACAPRMEIJUNJULOGOSEPTOKTNOVDISJUMLAH
Nota Kepada Pengarang & Siaran Media (ePress) 654 997 1023 959 691 826 749 549 830 726 653 546 9203
Sistem Intisari Akhbar Harian (eAkhbar) 2074 1687 893 865 1006 503 367 689 536 415 437 276 9748
Maklumbalas 61 23 19 94 22 14 34 9 29 19 14 68 406
JUMLAH 2789 2707 1935 1918 1719 1343 1150 1245 1395 1160 1104 890 19357

 

Tarikh Kemaskini : 4 Januari 2015

 

Cetak Emel