Malaysia Future Leaders School (MFLS)

mfls

Program baharu menggantikan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dan Biro Tatanegara (BTN) dirangka secara holistik dengan menggabungkan kegiatan ‘indoor’ (dalaman) dan ‘outdoor’ (luaran) yang berimpak tinggi.

Cetak Emel