Bantuan Kewangan Kerajaan berbentuk geran, pinjaman dan jaminan kerajaan

Bantuan Kewangan Kerajaan untuk kelestarian FELDA berjumlah RM6.23 bilion

Cetak