Peruntukan pembangunan keseluruhan yang telah diluluskan untuk tahun 2019 bagi Negeri Kelantan adalah sebanyak RM1.37 bilion

Lima projek utama yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan bagi pembangunan Negeri Kelantan

Cetak