Peruntukan pembangunan keseluruhan yang telah diluluskan untuk tahun 2019 bagi Negeri Kedah adalah sebanyak RM1.13 bilion merangkumi 51 projek baharu dan 201 projek sambungan.

Tujuh projek pelaksanaan pembangunan prasarana dan kebajikan rakyat di Kedah, membabitkan peruntukan kos RM3.2 bilion

Cetak