Maklumat Exco Kerajaan Negeri Johor

BIL     
NAMA    
JAWATAN
1. YAB. DATO HAJI OSMAN BIN SAPIAN

MENTERI BESAR; PENGERUSI JAWATANKUASA HASIL BUMI, PENTADBIRAN KEWANGAN, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI 

2. YB. TUAN HAJI AMINOLHUDA BIN HAJI HASSAN

PENGERUSI JAWATANKUASA HAL-EHWAL AGAMA ISLAM DAN PENDIDIKAN 

3. YB. TUAN SR. DZULKEFLY BIN AHMAD

PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN DAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR 

4. YB. TUAN TAN HONG PIN

PENGERUSI JAWATANKUASA KERAJAAN TEMPATAN, SAINS DAN TEKNOLOGI 

5. YB. TUAN DR. RAMAKRISHNAN A/L SUPPIAH

PENGERUSI JAWATANKUASA KEPENGGUNAAN, SUMBER MANUSIA DAN PERPADUAN  

6. YB. TUAN HAJI MAZLAN BIN BUJANG

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA RAYA, INFRASTRUKTUR DAN PENGANGKUTAN  

7. YB. TUAN JIMMY PUAH WEE TSE

PENGERUSI JAWATANKUASA PERDAGANGAN ANTARA BANGSA, PELABURAN DAN UTILITI  

8. YB. CIK LIOW CAI TUNG

PENGERUSI JAWATANKUASA PEMBANGUNAN WANITA DAN PELANCONGAN 

9. YB. TUAN HAJI MOHD. KHUZZAN BIN ABU BAKAR

PENGERUSI JAWATANKUASA BELIA, SUKAN DAN KEBUDAYAAN  

10. YB. TUAN DR. SAHRUDDIN BIN JAMAL

PENGERUSI JAWATANKUASA KESIHATAN, ALAM SEKITAR DAN PERTANIAN

11. YB. TUAN SHEIKH 'UMAR BAGHARIB BIN ALI

PENGERUSI JAWATANKUASA PENERANGAN PEMBANGUNAN KEUSAHAWANAN, KOPERASI DAN EKONOMI KREATIF 

 

Tarikh Kemaskini : 15 Oktober 2018

 

Cetak Emel