Fungsi Organisasi

  • Memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar dan wawasan negara;

  • Menyediakan penerbitan bahan-bahan maklumat dan komunikasi visual;

  • Memperluaskan jaringan komunikasi dalam menguruskan maklumat strategik;

  • Menyediakan perkhidmatan perundingan perhubungan awam kepada agensi kerajaan.

Cetak Emel