Fungsi Organisasi

  • Memasar maklumat dasar-dasar negara untuk meningkatkan kefahaman dan sokongan rakyat kepada kerajaan semasa

  • Memperluas jaringan hubungan komunikasi menerusi pelbagai program komunikasi bersemuka

  • Membangun kandungan digital yang kreatif dan inovatif mengenai dasar-dasar negara melalui platform media sosial

  • Menghasilkan bahan penerbitan dan bahan komunikasi visual mengenai dasar-dasar negara

  • Memantau dan mengurus isu-isu semasa untuk meningkatkan lagi kecekapan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat

  • Menyediakan khidmat pengurusan kepada media dan perkhidmatan perundingan perhubungan awam kepada agensi kerajaan

  • Mengurus khidmat sokongan bagi pengurusan dan pentadbiran meliputi sumber manusia, kewangan, pembangunan dan khidmat teknikal

Cetak