Bahagian Media dan Komunikasi Korporat

Carta Organisasi

 

mkk baru

 

 

Objektif

 • Mewujudkan perhubungan media yang akrab antara pihak kerajaan dengan media tempatan dan antarabangsa.

 • Menyediakan khidmat pengurusan media yang profesional kepada pihak media tempatan dan media antarabangsa.

 • Menyediakan khidmat pengurusan komunikasi korporat di peringkat Jabatan.

 • Meningkatan keberkesanan kempen melalui penyediaan khidmat nasihat dan perundingan komunikasi korporat kepada pihak kerajaan dan agensi-agensi di bawahnya.

Fungsi

 • Merancang dan melaksanakan aktiviti komunikasi korporat yang strategik untuk Jabatan Penerangan Malaysia.

 • Memberi khidmat nasihat dan perundingan komunikasi korporat untuk agensi-agensi kerajaan.

 • Melaksanakan aktiviti pengukuhan media bagi menjalankan hubungan baik dengan media tempatan dan media antarabangsa.

 • Melaksanakan aktiviti pengukuhan media bagi menjalankan hubungan baik dengan media tempatan dan media antarabangsa.

 • Mengeluarkan Kad Perakuan Media rasmi kepada petugas media tempatan dan antarabangsa.

 • Membantu pegawai - pegawai perhubungan awam di pelbagai agensi kerajaan untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam bidang perhubungan media.

 • Mengeluarkan Kad Perakuan Media rasmi kepada petugas media tempatan dan antarabangsa.

 • Memastikan pemegang Kad Perakuan Media rasmi mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Penerangan Malaysia semasa membuat liputan media.

 • Mengurus liputan foto bagi acara-acara rasmi kerajaan.

 • Menyedia dan mengeluarkan Nota Kepada Pengarang, Kenyataan Media dan Siaran Media bagi acara rasmi Kerajaan kepada media tempatan dan antarabangsa (secara on-line).

Strategi

 • Dilaksanakan secara kerjasama strategik di antara agensi kerajaan dan sektor swasta, NGO dan media massa bagi menghasilkan impak yang tinggi dengan peruntukan yang optimum.

 • Peningkatan kompetensi perhubungan awam diperluaskan melalui strategi Training of Trainers (TOT).

Piagam Pelanggan

Kami berjanji menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti sebagai sumbangan untuk membina bangsa Malaysia yang bermaklumat,proaktif dan berdaya saing dengan

 1. Mengeluarkan Nota Kepada Pengarang (NE) dalam masa  tiga (3) hari sebelum acara berlangsung;

 2. Mengeluarkan Siaran Media dalam masa dua (2) jam selepas menerima maklumat;

 3. Mengeluarkan Kad Perakuan Media dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;

 4. Memberi khidmat Perhubungan Awam yang profesional dan berkesan dalam masa yang ditetapkan;

 5. Memastikan bahan publisiti dan promosi aktiviti Jabatan diedarkan kepada media tiga (3) hari sebelum aktiviti berlangsung;

 6. Memastikan program dan aktiviti Jabatan mendapat publisiti dan promosi melalui media rasmi kerajaan;

 7. Menyelaras pengeluaran Pas Khas Media tiga (3) hari sebelum acara rasmi kerajaan berlangsung;

 8. Memberi maklum balas kepada aduan pelanggan dengan cepat, tepat dan berbudi bahasa dalam tempoh masa berikut:

  1. Surat Akuan dalam tempoh satu (1) hari bekerja;
  2. Maklum balas awal dalam tempoh tiga (3) hari; dan
  3. Laporan status aduan awam dalam masa satu (1) bulan (jika berkaitan).

 

Cetak Emel