Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat

Carta Organisasi

 

pkpmhq

 

 

Objektif

  • Untuk mempertingkatkan lagi kesedaran, kefahaman, semangat perpaduan serta sokongan padu rakyat atas segala dasar, falsafah dan wawasan kerajaan.

  • Untuk mewujudkan rangkaian komunikasi dua hala yang bertanggungjawab dan telus antara kerajaan dan rakyat bagi meningkatkan lagi kesefahaman dan perasaan tanggungjawab bersama terhadap kemajuan dan kemakmuran agama, bangsa dan negara.

  • Untuk membimbing dan membudayakan pemikiran serta sikap rakyat agar selaras dengan matlamat dan cita-cita kerajaan.

  • Mempertingkatkan lagi semangat cintakan negara dan memperkukuhkan nilai-nilai jati diri di kalangan semua lapisan masyarakat.

Fungsi

  • Merancang dan melaksana program pemasaran maklumat melalui pendekatan komunikasi bersemuka.

    .

Piagam Pelanggan

  1. Menyampaikan maklumat sesuatu dasar kepada sasaran melalui aktiviti komunikasi bersemuka dalam tempoh sebulan daripada arahan;

  2. Meningkatkan jaringan komunikasi diseluruh Negara melalui penubuhan Komuniti Bestari dan Penggerak Bestari untuk meningkatkan keberkesanan penyebaran maklumat; dan

  3. Menyampaikan maklumat melalui persembahan PENTARAMA sebanyak sembilan (9) kali sebulan.

 

Cetak Emel