Visi & Misi

VISI

Membina Masyarakat Terhubung dan Berinformasi.

MISI

Menterjemah dan memasar maklumat kerajaan melalui pelbagai kaedah komunikasi yang strategik dan berkesan selari dengan perkembangan ekosistem semasa.

STRATEGI

Membina Komunikasi, Memasar Informasi dan Membentuk Persepsi melalui strategi:

ADVOCACY

Mempengaruhi pendapat awam dan meyakinkan rakyat terhadap falsafah, dasar dan wawasan negara.

ENGAGEMENT

Membina jaringan komunikasi dan interaksi dengan kumpulan sasar ke arah pemasaran maklumat yang meluas.

OUTREACH

Melaksana program turun padang bagi mendekati kumpulan sasar terutamanya yang tinggal di kawasan luar bandar dan pedalaman.

BIG DATA ANALYTIC

Memantau dan mengumpul serta membuat analisis data-data penting sebagai asas dalam merangka perancangan pelan strategik komunikasi bagi menjayakan keberkesanan pemasaran maklumat kerajaan dan juga menangani isu-isu semasa.

Cetak Emel