Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023

Perdana Menteri Tun Dr Mahathir bin Mohamad melancarkan Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023 pada 29 Januari 2019 sebagai salah satu inisiatif kerajaan dalam merealisasikan manifesto kerajaan ke arah negara bebas rasuah dan berintegriti.

Bertemakan ‘Memecah Rantaian Rasuah’, NACP merupakan pelan yang dibangunkan khusus untuk dilaksanakan dalam tempoh lima tahun. Pelaksanaan pelan ini dibangunkan oleh Pusat Governans, Integriti dan Anti Rasuah, Jabatan Perdana Menteri (GIACC) dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan lain.

Pelan khusus ini dibangunkan bagi menetapkan sasaran yang praktikal berdasarkan inisiatif yang akan diambil oleh setiap agensi kerajaan dan swasta dalam menangani masalah rasuah, integriti dan tadbir urus untuk tempoh lima tahun akan datang.

Untuk maklumat lanjut, sila layari pautan http://integriti.my/giacc/

pelan antirasuah min

Downloads v2 01 Muat turun Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023

 

Cetak