Pengumuman

ANUGERAH INOVASI DAN i-IDEA 2019

Cawangan Peningkatan Kualiti Dan Inovasi, Bahagian Dasar Dan Perancangan Strategik (BDPS) akan menganjurkan Anugerah Inovasi 2019 Jabatan Penerangan Malaysia. Bagi tujuan tersebut, BDPS mengalu-alukan cadangan warga JaPen dari segi anugerah apa yang perlu dipertandingkan pada tahun ini. Cadangan tersebut boleh diisi melalui pautan di bawah.

BORANG i-IDEA

Cetak Emel