Senarai Pertukaran / Pemangkuan dan Penempatan Bulan Februari 2019

PENEMPATAN PENUKARAN/LANTIKAN BARU ANGGOTA JABATAN PENERANGAN MALAYSIA   (FEBRUARI 2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENEMPATAN KENAIKAN PANGKAT ANGGOTA JABATAN PENERANGAN MALAYSIA (FEBRUARI 2019)

 

 

 

 

 

 

Cetak Emel