• 1. Memasar maklumat dasar-dasar negara untuk meningkatkan kefahaman dan sokongan rakyat kepada kerajaan semasa.

  • 2. Memperluas jaringan hubungan komunikasi menerusi pelbagai program komunikasi bersemuka.

  • 3. Membangun kandungan digital yang kreatif dan inovatif mengenai dasar-dasar negara melalui platform media sosial.

  • 4. Menghasilkan dan menerbitkan bahan penerbitan dan bahan komunikasi visual mengenai dasar-dasar negara.

  • 5. Memantau dan mengurus isu-isu semasa untuk meningkatkan lagi kecekapan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat.

  • 6. Menyediakan khidmat pengurusan kepada media dan perkhidmatan perundingan perhubungan awam kepada agensi kerajaan.

  • 7. Mengurus khidmat sokongan bagi pengurusan dan pentadbiran meliputi sumber manusia, kewangan, pembangunan dan khidmat teknikal.