YAB TAN SRI DATO' HJ. MUHYIDDIN BIN HJ. MOHD. YASSIN
PERDANA MENTERI
datuk panglima
YB DATUK SERI PANGLIMA DR. MAXIMUS JOHNITY ONGKILI
MENTERI (HAL EHWAL SABAH & SARAWAK)
datuk seri mohd redzuan
YB DATUK SERI MOHD REDZUAN BIN MD. YUSOF
MENTERI (TUGAS-TUGAS KHAS)
mustafa bin mohamed
YB DATO' SRI MUSTAPA BIN MOHAMED
MENTERI (EKONOMI)
takiyuddin
YB DATO' TAKIYUDDIN BIN HASSAN
MENTERI (PARLIMEN & UNDANG-UNDANG)
haji zulkifli
YB SENATOR DATUK DR. HAJI ZULKIFLI MOHAMAD AL-BAKRI
MENTERI (AGAMA)
KSN
YBHG. DATUK SERI MOHD ZUKI BIN ALI
KETUA SETIAUSAHA NEGARA