Objektif

  • Menghasilkan bahan penerbitan yang berkualiti dan berwibawa mengenai falsafah, dasar dan wawasan negara ke arah pencapaian matlamat jabatan.
  • Menyediakan khidmat kepakaran penulisan strategik untuk kempen dan propaganda kerajaan.
  • Mempertingkatkan tahap profesionalisme anggota-anggota Jabatan melalui penyediaan bahan maklumat.

Fungsi

  • Menghasilkan bahan penerbitan berkualiti mengenai dasar dan wawasan negara.

Piagam Pelanggan

Kami berjanji menghasilkan kerja-kerja yang berkualiti sebagai sumbangan untuk membina bangsa Malaysia yang bermaklumat, proaktif dan berdaya saing dengan:-

  1. Menyediakan bahan-bahan penerbitan yang bermutu tinggi, informatif, menepati kehendak sasaran dan keperluan semasa;
  2. Mempelbagaikan bahan-bahan penerbitan untuk meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai dasar-dasar mutakhir Kerajaan;
  3. Memupuk minat membaca dan menulis dalam kalangan masyarakat; dan
  4. Menyediakan maklumat Portal Maklumat Rakyat (PMR) yang berkualiti dan terkini dalam masa yang ditetapkan.