Objektif

  • Untuk mempertingkatkan lagi kesedaran, kefahaman, semangat perpaduan serta sokongan padu rakyat atas segala dasar, falsafah dan wawasan kerajaan.
  • Untuk mewujudkan rangkaian komunikasi dua hala yang bertanggungjawab dan telus antara kerajaan dan rakyat bagi meningkatkan lagi kesefahaman dan perasaan tanggungjawab bersama terhadap kemajuan dan kemakmuran agama, bangsa dan negara.
  • Untuk membimbing dan membudayakan pemikiran serta sikap rakyat agar selaras dengan matlamat dan cita-cita kerajaan.
  • Mempertingkatkan lagi semangat cintakan negara dan memperkukuhkan nilai-nilai jati diri di kalangan semua lapisan masyarakat.

Fungsi

  • Merancang dan melaksana program pemasaran maklumat melalui pendekatan komunikasi bersemuka.

Piagam Pelanggan

  • Menyampaikan maklumat sesuatu dasar kepada sasaran melalui aktiviti komunikasi bersemuka dalam tempoh sebulan daripada arahan;
  • Meningkatkan jaringan komunikasi diseluruh Negara melalui penubuhan Komuniti Bestari dan Penggerak Bestari untuk meningkatkan keberkesanan penyebaran maklumat; dan
  • Menyampaikan maklumat melalui persembahan PENTARAMA sebanyak sembilan (9) kali sebulan.