Objektif

 • Menyedia rangkaian perkhidmatan ICT yang berkesan bagi menyokong program Jabatan.

Fungsi

 • Merancang dan melaksanakan Pelan Strategik Teknologi Maklumat (PSTM) Jabatan.
 • Mengurus dan menyelaraskan pembangunan perkakas dan sistem aplikasi IT serta rangkaian intranet dan internet Jabatan.
 • Menyedia keperluan multimedia untuk kegunaan semua program dan aktiviti Jabatan.
 • Mempastikan integriti pangkalan data Jabatan sentiasa terjamin.
 • Menjalin hubungan rangkaian serasi di antara Jabatan dengan pihak agensi-agensi kerajaan selaras dengan persekitaran Kerajaan Eletronik.

Piagam Pelanggan

 • Menyelesaikan masalah berkaitan dengan peralatan ICT dalam tempoh 3 hari dari tarikh aduan.
 • Menyelesaikan masalah berkaitan dengan perisian komputer dalam tempoh 3  hari dari tarikh aduan.
 • Menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem aplikasi maklumat sedia ada dalam tempoh 3 hari dari tempoh aduan.
 • Menyelesaikan masalah berkaitan emel dan internet 2 hari dari tarikh aduan.
 • Membangunkan sistem aplikasi baru dalam tempoh 4 bulan dari  tarikh permohonan.
 • Memastikan ketersediaan capaian Portal Rasmi Jabatan Penerangan adalah 97%.