• 1. Meningkatkan kesedaran dan kefahaman rakyat terhadap dasar, program dan inisiatif kerajaan.

  • 2. Meningkatkan penerimaan, keyakinan, sokongan dan penglibatan rakyat dalam menjayakan dasar, program dan inisiatif kerajaan.

  • 3. Membantu membina masyarakat yang terhubung, bersatu padu, berilmu dan berintegriti.

  • 4.Membantu merealisasikan dasar, program dan inisatif kerajaan ke arah pembangunan negara yang progresif, dinamik dan makmur bersama.