Front Image
Bangunan Jabatan Penerangan Malaysia

LATAR BELAKANG JABATAN PENERANGAN MALAYSIA

The Malayan Information Agency ditubuhkan pada tahun 1910 oleh The Government of the Federated Malay States dan pejabat operasi di Malaya House, Trafalgar Square, London. Tujuan utama agensi ialah menjalankan fungsi sebagai Trade Commissionership for Malaya untuk menarik minat dan menyediakan maklumat berkaitan perdagangan dan eksport Malaya. Agen Mr. V.A Lowinger, C.B.E dan Timbalan Agen, Mr. E.Jago mengetuai tiga ahli Advisory Board yang berpengalaman dan pernah menetap lama di Malaya.
Pada 1 Oktober 1910, agensi dikenali sebagai Malay States Information Agency ditubuhkan di Queen Victoria Street, London dan telah berpindah ke 88, Cannon Street, London pada tahun 1911 sehinga tahun 1926. Agen Sir Edward L. Brockman (late Chief Secretary to Government, Federated Malay States) mengetuai Advisory Board pada tahun 1921. Agensi mengiklankan pengeluaran dan tarikan negeri di Tanah Melayu di bawah pelindungan British untuk menyediakan maklumat peluang pelaburan dan kemudahan kepada pelancong dalam bahan penerbitan dan peta yang dijual kepada umum.

Malay States Information Agency kemudian telah berpindah ke Malaya House, 57, Charing Cross, London dan Agen H.B Ellerton mengetuai Advisory Board pada tahun 1927 serta Timbalan Agen, Mr. J.F. Owen sehingga tahun 1930 beliau berkhidmat bersama Agen, Mr. H.W. Thomson C.M.G mengetuai Advisory Board yang terdiri daripada Mr. F.E Mair (Mining Agent), Mr. Eric Mcfadyen (Planting Agent), Mr. J.Mitchell (Commerce) dan Mr. E.C.H Wolff C.M.G. (Late Malayan Civil Service). Pegawai Publisiti, Mr. H.S Banner F.R.G.S juga staf agensi.

Dalam mengembalikan imej British yang terjejas akibat kekalahan dengan Jepun, British Military Administration di Tanah Melayu yang mula mentadbir pada 5 September 1945 dan tamat pada 31 Mac 1946 telah menubuhkan Department of Publicity and Printing pada 24 September 1945 di Kuala Lumpur dengan diketuai oleh Major Walker seperti yang tercatat dalam Minit Deputy Chief Civil Affair Officer (D.C.C.A.O) Conference 24 September 1945.Colonel Dumeresque telah dilantik sebagai Director, Department of Publicity and Printing, British Military Administration di Singapura. British Military Administration, Malaya, pada masa itu berhadapan dengan keadaan sebahagian rakyat negara yang hilang kepercayaan terhadap mereka selepas pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Beberapa pertubuhan kebangsaan telah diwujudkan oleh anak negeri dengan matlamat membebaskan Tanah Melayu daripada sebarang penjajahan kuasa asing.

Dalam proses transisi pentadbitran British Military Administration kepada Civil Government, berkuat kuasa pada 18 Mac 1946, Department of Publicity and Printing dibahagi kepada A Public Relations Department Malayan Union diketuai oleh Director Mr. M.C. ff. Sheppard di Kuala Lumpur, A Pan Malayan Broadcasting Department, Singapore di bawah Director Colonel J.S Dumerque, A Public Relations Department, Singapore diurus oleh LT. Col. Thomson. Government Printing Departments diasingkan di Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura serta British Military Administration, Publicity and Printing akan kekal berkuat kuasa sementra menunggu pelepasan atau penghantaran pegawai bergantung kepada kekuatan.

A Public Relations Department Malayan Union iaitu Jabatan Perhubungan Raya telah disusun semula untuk disesuaikan dengan pentadbiran sivil dan perkembangan semasa. Pada tahun 1945 pusat-pusat penerangan telah ditubuhkan di bandar-bandar utama di seluruh negara sebagai tempat orang ramai berkunjung membaca buku, mendengar radio dan melihat gambar-gambar yang dipamerkan mengenai peristiwa-peristiwa di dalam dan luar negara. Antaranya ialah Pusat Penerangan di Java Street, Kuala Lumpur ditubuhkan pada 20 Oktober 1945. Berdasarkan Laporan Department of Public Relations, Federation of Malaya beroperasi di Oriental Building, Mountbatten Road, Kuala Lumpur dan Director of Public Relations , J.N. McHugh pada Januari 1949 menyatakan perkhidmatan publisiti yang disediakan oleh Department of Public Relations ialah Press Publicity, Public Relations Publications (Pamphlets and booklets produce for Governments etc). Mobile Public Address Units, Publicity campaigns and other publicity media. Pegawai Perhubungan Awam (Malay States & Settlement Public Relations Officers) juga ditempatkan negeri-negeri Tanah Melayu.

Jabatan Penerangan nama yang diguna pakai pada tahun 1950 menggantikan Department of Public Relations selaras dengan fungsinya sebagai lidah rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada rakyat mengenai falsafah, dasar, dan wawasan negara. Selaras dengan perkembangan terkini dunia tanpa sempadan tanggungjawab Jabatan semakin mencabar dalam mentransformasikan perkhidmatan agar advocacy, engagement, outreach dan intelligence gathering dapat dilaksana menggunakan teknologi digital dan komunikasi bersemuka.

Jabatan diletakkan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Malaysia selepas Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan (KPKK). Ibu Pejabat Jabatan Penerangan Malaysia beroperasi di Kompleks KKMM mulai tahun 2009 dan berkomunikasi seluruh negara melalui pejabat penerangan negeri dan daerah mendekati pelbagai lapisan masyarakat di peringkat akar umbi.